Rubrika: úřední deska

platné vyhlášky rozpočet a opatření závěrečný účet střednědobý výhled rozpočtu

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hnátnice

Datum vystavení: 5. 12. 2023 | Datum sejmutí: 13. 12. 2023

Zveme vás na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 13. 12. od 18 hodin v Ali restaurantu, Hnátnice 150.

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Datum vystavení: 4. 12. 2023 | Datum sejmutí: 22. 12. 2023

Návrh schodkového rozpočtu DSO ROT 2024

Datum vystavení: 23. 11. 2023 | Datum sejmutí: 8. 12. 2023

Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - bobr evropský

Datum vystavení: 20. 11. 2023 | Datum sejmutí: 6. 12. 2023

Návrh opatření obecné povahy, kterým se, bude-li bez námitek, povoluje výjimka ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněného živočicha zařazeného do kategorie silně ohrožených druhů - bobra evropského.

Usnesení z 8. veřejného zasedání ZO - 6. 11. 2023

Datum vystavení: 8. 11. 2023 | Datum sejmutí: 31. 12. 2023

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hnátnice

Datum vystavení: 30. 10. 2023 | Datum sejmutí: 6. 11. 2023

Zveme vás na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 6. 11. od 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu, Hnátnice 87.

Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy

Datum vystavení: 12. 10. 2023 | Datum sejmutí: 28. 10. 2023

Usnesení ze 7. veřejného zasedání ZO - 4. 10. 2023

Datum vystavení: 9. 10. 2023 | Datum sejmutí: 31. 12. 2023

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hnátnice

Datum vystavení: 27. 9. 2023 | Datum sejmutí: 4. 10. 2023

Zveme vás na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 4. 10. od 19 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu, Hnátnice 87.

Veřejná vyhláška - rozhodnutí "V453 - modernizace"

Datum vystavení: 21. 9. 2023 | Datum sejmutí: 7. 10. 2023

Usnesení z 6. veřejného zasedání ZO - 5. 9. 2023

Datum vystavení: 11. 9. 2023 | Datum sejmutí: 31. 12. 2023

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hnátnice

Datum vystavení: 28. 8. 2023 | Datum sejmutí: 5. 9. 2023

Zveme vás na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 5. 9. od 19 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu, Hnátnice 87.

Usnesení z 5. veřejného zasedání ZO - 15. 8. 2023

Datum vystavení: 18. 8. 2023 | Datum sejmutí: 31. 12. 2023

Rozpočtová opatření č. 3/2023 a 4/2023

Datum vystavení: 16. 8. 2023 | Datum sejmutí: 31. 3. 2024

Veřejná vyhláška - Projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Hnátnice

Datum vystavení: 15. 8. 2023 | Datum sejmutí: 16. 9. 2023

Stavební úřad MÚ Ústí nad Orlicí oznamuje v souladu s ustanovením § 55 odst. 1 a za
použití § 47 zákona č. 183/2006 Sb. Projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Hnátnice (zpráva obsahuje pokyny pro zpracování návrhu změny č. 1 ÚP Hnátnice).

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hnátnice

Datum vystavení: 7. 8. 2023 | Datum sejmutí: 16. 8. 2023

Zveme vás na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 15. 8. od 19 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu, Hnátnice 87.

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného řízení

Datum vystavení: 31. 7. 2023 | Datum sejmutí: 15. 8. 2023

Městský úřad Ústí nad Orlicí oznamuje, že bylo ve věci stavby „Hnátnice – nové území poz. parc. č. 6089, 5139 – odvedení splaškových odpadních vod, vodovod“ zahájeno společné územní a stavební řízení o umístění a o povolení souboru staveb.

Veřejná vyhláška - Oznámení projednání návrhu Aktualizace č. 4 ZÚR Pk

Datum vystavení: 27. 7. 2023 | Datum sejmutí: 2. 10. 2023

Oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje.

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného řízení

Datum vystavení: 24. 7. 2023 | Datum sejmutí: 15. 8. 2023

Městský úřad Ústí nad Orlicí oznamuje, že bylo ve věci stavby „Hnátnice – č.p. 267, 268, 270 – odvedení splaškových odpadních vod“ zahájeno společné územní a stavební řízení o umístění a o povolení souboru staveb.

Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Datum vystavení: 13. 7. 2023 | Datum sejmutí: 31. 8. 2024

Dotace je určena na výměnu starých kotlů na pevná paliva s ručním podáváním nesplňující 3., 4. nebo 5. emisní třídu.
Starší články    1  [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]