Rubrika: spolufinancované projekty

Místní energetická koncepce Hnátnice

3. 4. 2024

Tento projekt je financován z prostředků Evropské unie a z fondu Next Generation EU, Národní plán obnovy.

Obec Hnátnice realizuje projekt s názvem „Místní energetická koncepce obce Hnátnice“, který je realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie. Je spolufinancován z dotačního programu Národního programu obnovy 3/2024 – Zpracování místní energetické koncepce - MEK Ministerstva průmyslu a obchodu a z vlastních zdrojů obce.

Místní energetické koncepce bude obsahovat dvě hlavní části – část analytickou a část návrhovou. Analytická část bude spočívat ve zpracování přehledu všech zdrojů energie v obci Hnátnice, a to síťových zdrojů energie a všech místních zdrojů energie, dále všech způsobů spotřebovávané energie v obci.

Koncepce se bude samostatně zabývat každým odběrným místem v majetku obce. Z toho bude sestavena bilance kapacitního potenciálu energie, která je k dispozici a objemu energie, která je v dané lokalitě spotřebovávána. Následovat bude část návrhová – jejíž součástí budou možná řešení (zásobník obecných projektů) u všech typů dodávek energie vůči všem druhům a objemům spotřebovávané energie, které vyústí v optimální komplexní řešení energetiky obce a ve zpracování Energetického akčního plánu obce.Modernizace vlastní energetiky obce Hnátnice

25. 3. 2024