Návrh závěrečného účtu Regionu Orlicko-Třebovsko za rok 2023

Datum vystavení: 29. 5. 2024 | Datum sejmutí: 14. 6. 2024

Přiložené soubory:
Příloha Závěrečný účet ROT za 2023 včetně Zprávy o přezkumu hospodaření_návrh k vyvěšení na ÚD.pdf