Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu DOS ROT za rok 2023

20. 6. 2024

Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí Region Orlicko-Třebovsko včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023

Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Region Orlicko-Třebovsko včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023 byly schváleny usnesením valné hromady svazku č. 4.3 ze dne 14.6.2024 a jsou uveřejněny na webových stránkách svazku https://orlicko-trebovsko.cz/o-svazku-obci/usneseni-a-rozpocty/.

V listinné podobě jsou pak k nahlédnutí kanceláři svazku na adrese Smetanova 43, Ústí nad Orlicí.


Přiložené soubory:
Příloha Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu ROT (2023) sign.pdf