Svoz papíru a kartonů

2. 7. 2020

6.7.2020 v podvečerních hodinách přistavte k silnici sběrový papír v modrých pytlích a zvlášť svázaný karton.
7.7.2020 v ranních hodinách bude proveden sběr.

Jiří Dušek
starosta obce