Pozvánka vlastníků lesů v katastru Hnátnice

21. 1. 2020

Pozvánka vlastníků lesů v katastru obce Hnátnice.
V úterý 28.1.2020 v 17 hod. se uskuteční v zasedací místnosti OU informační schůzka s lesní odbornou hospodářkou Ing. Rabiňákovou .
Téma – hospodaření v lesích, boj proti kůrovci, dotace, zalesnění, oplocenky a další.

Jiří Dušek
starosta obce