Seznam žáků 2023/2024

Rozdělení tříd:
I.   třída (1. ročník) – Mgr. Lucie Kubištová
II.  třída (2. a 3. ročník) – Mgr. Jana Hofrichterová
III. třída (4. a 5. ročník) – Bc. Tomáš Vítek

školní družina – Mgr. Marie Macháčková