Svoz sběrového papíru

4. 8. 2020

Noviny a časopisy v modrých pytlích a kartony svázané do balíků přistavte do večera v úterý 4.8.202 k silnici.